Tävlingar

Brassbandfestivalens tävlingar genomförs i fyra divisioner (Elit, 1, 2 samt minibrass).
Tävlingstiden räknas från inslag av första stycket till avslag av det sista.
Programmet ska genomföras utan presentation från de deltagande banden.
Sluten bedömning sker i divisionerna Elit, 1 och 2, öppen bedömning sker i minibrass-divisionen.
Obligatoriska teststycken »
Minibrass

Minibrass - Fredag kl 18.30

För ensembler och orkestrar där deltagarna är födda år 2008 eller senare. Varje grupp (oavsett storlek) får innehålla max tre spelare som är födda tidigare än år 2008 (dirigenten räknas inte).

Tävlingsprogram: max 12 minuter

Obligatoriskt stycke:
Inget obligatoriskt stycke.

Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division 1

Division 1 - Lördag förmiddag

Tävlingsprogram: max 25 minuter.

Obligatoriskt stycke:
Headland Fantasy av Ingebjørg Vilhelmsen (c:a 10 min.)

Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division 2

Division 2 - Lördag förmiddag

Tävlingsprogram: max 25 minuter.

Obligatoriskt stycke:
Pegasus av Ingebjørg Vilhelmsen (c:a 5 min.)

Spelordning lottas två veckor i förväg.

Elit

Elit - fredag kväll

Spelordning lottas på öppningskonserten.

Obligatoriskt stycke:
Radioactive Discoveries av Ingebjørg Vilhelmsen (c:a 13,5 min.)

Elit - lördag eftermiddag

Fritt valt stycke/program max 20 minuter.

Spelordning lottas på lördag kl 12.

Minibrass - Fredag kl 18.30

För ensembler och orkestrar där deltagarna är födda år 2008 eller senare. Varje grupp (oavsett storlek) får innehålla max tre spelare som är födda tidigare än år 2008 (dirigenten räknas inte).

Tävlingsprogram: max 12 minuter

Obligatoriskt stycke:
Inget obligatoriskt stycke.

Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division 1 - Lördag förmiddag

Tävlingsprogram: max 25 minuter.

Obligatoriskt stycke:
Headland Fantasy av Ingebjørg Vilhelmsen (c:a 10 min.)

Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division 2 - Lördag förmiddag

Tävlingsprogram: max 25 minuter.

Obligatoriskt stycke:
Pegasus av Ingebjørg Vilhelmsen (c:a 5 min.)

Spelordning lottas två veckor i förväg.

Elit - fredag kväll

Spelordning lottas på öppningskonserten.

Obligatoriskt stycke:
Radioactive Discoveries av Ingebjørg Vilhelmsen (c:a 13,5 min.)

Elit - lördag eftermiddag

Fritt valt stycke/program max 20 minuter.

Spelordning lottas på lördag kl 12.

För att få vara med och tävla ska brassbandet vara medlem i Svenska Brassbandförbundet vilket kostar 500 SEK per brassband/år.
(Gäller ej Minibrass och Framåt brass.)

Bli medlem i SBBF genom att betala medlemsavgiften till plusgiro 14 47 91-1 eller bankgiro 341-4844. Glöm inte att ange brassbandets namn.
Ni kan också delta utan att tävla »