Tävlingar

Brassbandfestivalens tävlingar genomförs i fyra divisioner (Elit, 1, 2 samt minibrass).
Tävlingstiden räknas från inslag av första stycket till avslag av det sista.
Programmet ska genomföras utan presentation från de deltagande banden.
Sluten bedömning sker i divisionerna Elit, 1 och 2, öppen bedömning sker i minibrass-divisionen.
Obligatoriska teststycken »
Minibrass

Minibrass - Fredag kl 18.30

För ensembler och orkestrar där där deltagarna är födda år 2006 eller senare. Varje grupp (oavsett storlek) får innehålla max tre spelare som är födda tidigare än år 2006 (dirigenten räknas inte).

Tävlingsprogram: max 12 minuter

Obligatoriskt stycke: Concert Prelude av Fredrick Schjelderup

Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division 1

Division 1 - Lördag förmiddag

Tävlingsprogram: max 25 minuter.

Obligatoriskt stycke: Ascension av Fredrick Schjelderup, ca 11 min

Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division 2

Division 2 - Lördag förmiddag

Tävlingsprogram: max 25 minuter.

Obligatoriskt stycke: Hereditas av Fredrick Schjelderup, ca 9 min

Spelordning lottas två veckor i förväg.

Elit

Elit - fredag kväll

Obligatoriskt stycke: Sollicitus av Fredrick Schjelderup, ca 14 minuter

Spelordning lottas på öppningskonserten.

Elit - lördag eftermiddag

Fritt valt stycke/program max 20 minuter.

Spelordning lottas på lördag kl 12.

Minibrass - Fredag kl 18.30

För ensembler och orkestrar där där deltagarna är födda år 2006 eller senare. Varje grupp (oavsett storlek) får innehålla max tre spelare som är födda tidigare än år 2006 (dirigenten räknas inte).

Tävlingsprogram: max 12 minuter

Obligatoriskt stycke: Concert Prelude av Fredrick Schjelderup

Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division 1 - Lördag förmiddag

Tävlingsprogram: max 25 minuter.

Obligatoriskt stycke: Ascension av Fredrick Schjelderup, ca 11 min

Spelordning lottas två veckor i förväg.

Division 2 - Lördag förmiddag

Tävlingsprogram: max 25 minuter.

Obligatoriskt stycke: Hereditas av Fredrick Schjelderup, ca 9 min

Spelordning lottas två veckor i förväg.

Elit - fredag kväll

Obligatoriskt stycke: Sollicitus av Fredrick Schjelderup, ca 14 minuter

Spelordning lottas på öppningskonserten.

Elit - lördag eftermiddag

Fritt valt stycke/program max 20 minuter.

Spelordning lottas på lördag kl 12.

För att få vara med och tävla ska brassbandet vara medlem i Svenska Brassbandförbundet vilket kostar 500 SEK per brassband/år.
(Gäller ej Minibrass och Framåt brass.)

Bli medlem i SBBF genom att betala medlemsavgiften till plusgiro 14 47 91-1 eller bankgiro 341-4844. Glöm inte att ange brassbandets namn.
Ni kan också delta utan att tävla »