Zandras testsida

Anmälan till tävlingarna, Framåt Brass och Festivalklässen öppnar 2022-09-25 kl 18.00.
Sista anmälningsdag är söndagen den 9 oktober.

Tävlingsavgift

  • Elitdivision, Division 1 och 2 samt Festivalklassen: 2000 SEK per brassband
  • Minibrass: 500 SEK per brassband

Deltagaravgift

180 SEK per deltagande musikant
Deltagaren får ett handledsband som ger inträde till allt utom galakonserten.

Deltagaravgift minibrass

500 SEK/person (utan övernattning)
I denna summa ingår mat i Arken under fredag-lördag samt biljett till galakonserten och en T-shirt)

600 SEK/person (med en övernattning på Apladalsskolan – fredag till lördag)

700 SEK/person (med två övernattningar på Apladalsskolan – fredag till söndag)

För att få vara med och tävla/delta ska brassbandet vara medlem i Svenska Brassbandförbundet vilket kostar 500 SEK per brassband/år.
(Gäller ej ”Minibrass”-divisionen och ”Framåt Brass!”-divisionen.)

Bli medlem i SBBF genom att betala medlemsavgiften till plusgiro 14 47 91-1 eller bankgiro 341-4844.
Glöm inte att ange brassbandets namn.