Deltagande band 2024

Här lägger vi upp de deltagande banden allt eftersom deras anmälan kommer in!

Deltagande band 2023 (förra året)

Göta Brass Band

Besök deras webb

Malmö Brass Band

Besök deras webb

Habo Small Band jr

Besök deras webb

ÅYBB – Åsenhöga Youth Brass Band

Besök deras webb

Helsingborgs Brassband

Besök deras webb

Immanuel Brass Stockholm

Besök deras webb

Immanuel Brass Jönköping

Besök deras webb

Swedish Central Band

Besök deras webb

Gnosjö Brassband

Besök deras webb

Betlehemskyrkans Musikkår

Besök deras webb

Lunds brassband

Besök deras webb

Åsenhöga Brassband

Besök deras webb

GYBB – Göteborg Youth Brass Band

Besök deras webb

Windcorp Brass Band

Besök deras webb

Limhamns brassband

Besök deras webb