Delta utan att tävla

Framåt Brass – öppen för alla!

Fredag kl 18.30

Framåt Brass-klassen vänder sig till nybörjargrupper som vill vara med utan att tävla.
I Framåt Brass finns ingen åldergräns och inget obligatoriskt stycke.
Gruppen spelar ett program om max 12 minuter.
Ett pris lottas ut bland deltagande grupper, som inte får någon inbördes placering.

Festivalklass

Lördag eftermiddag

Festivalklassen är en öppen klass där alla brassband, oavsett nivå och storlek, kan framträda utan att tävla med varandra.
Orkestern framför ett fritt valt program om max 20 min.
De brassband som så önskar kan få skriftliga kommentarer av sakkunnig bedömare.
Grupperna rangordnas inte.
Ett pris lottas ut bland Festivalklassens band.